Selasa, 17 Julai 2012

PEMUDA UMNO BAHAGIAN JASIN

PEMUDA UMNO BAHAGIAN JASIN


Perlembagaan dan perpaduan etnik

Posted: 16 Jul 2012 04:50 PM PDT


Perlembagaan dan perpaduan etnik

NEGARA ini telah melalui proses pembentukan negara bangsa selama hampir 55 tahun walaupun prosesnya bermula berdekad lamanya. Asas pemikiran kesemua pemimpin adalah ke atas pendefinisian identiti nasional sebagai warga Malaysia. Yang mahu dicari adalah titik keseimbangan memberikan definisi kepada budaya bangsa dan kemunculan alam Melayu dengan pengaruh Hindu, Buddha, Cina, Aceh, Bugis serta kehadiran Islam.

Alam negara dan pemimpin juga diikat dengan intervensi penjajahan yang cuba menggugat kedaulatan bangsa, membentuk negara-bangsa acuan mereka serta unsur kapitalisme yang mempengaruhi dasar kolonialisme ketika itu termasuk dasar 'pecah dan perintah' yang mentadbir-urus Persekutuan Tanah Melayu dengan pembahagian kepada tiga termasuk Negeri Bersekutu, Tidak Bersekutu dan Negeri-negeri Selat. British tidak pernah membuat usaha mentadbir sebagai unit yang sama, malahan lebih tertarik dengan limpahan sumber tanah air.

Ada juga yang menganggap Perlembagaan dirangka untuk melindungi kepentingan ekonomi dan pertahanan British. Ketika itu, ia turut mempengaruhi kedudukan Raja-Raja Melayu tetapi ramai yang tidak mengetahui bahawa persetujuan Raja-raja Melayu amat signifikan dalam membawa kemerdekaan kepada tanah air.

Penjajahan juga tidak membawa perubahan besar kepada masyarakatnya dan ia ketara ketika kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Jika diteliti; yang diperlukan oleh negara bangsa yang merdeka adalah pembentukan sebuah kerajaan yang ampuh, memahami persekitaran dan sejarah kedaulatannya.

Yang memudahkan kepimpinan waktu itu adalah perkongsian kuasa gabungan besar bercirikan kepelbagaian. Memandangkan kekuatannya adalah kepelbagaian, maka ia memberikan motivasi dan keazaman kepada kepimpinan tersebut untuk 'berkorban dan berkompromi' kerana asas kepada warisan kepimpinan adalah kepada 'demografi dan geografi' negara ini terutama faktor penghijrahan akibat pengaruh dagangan dan agama.

Yang ketara, asas pemikiran pembentukan Perlembagaan adalah untuk membina dan mengisi sebuah negara-bangsa, maka apakah bentuk yang perlu dibina dan apakah pengisian yang diperlukan?

Sudah pasti pembinaannya adalah berpaksikan kepada 'Kontrak Sosial': Agama, Bahasa, Institusi Raja-Raja Melayu, Kedudukan bumiputera dan kaum lain serta Kewarganegaraan. Ia selari dengan pendirian kepimpinan hari ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dalam perutusan Hari Kebangsaan Ke-53 pada 31 Ogos 2010 bahawa - 'teras perpaduan kita haruslah bersifat mapan. Untuk itu, asas integrasi rakyat Malaysia perlu bersandarkan nilai-nilai yang dikongsi dan dipersetujui bersama oleh semua kaum sepertimana terkandung dalam ideologi kebangsaan yakni rukun negara dan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai kontrak sosial nasional'.

Teras utama keluhuran Perlembagaan adalah melahirkan identiti bangsa. Kesinambungan yang wujud hari ini adalah berasaskan kepada pendirian kepimpinan yang mahu mencari titik keseimbangan dalam pentadbiran sebuah negara yang rencam dengan alam persekitaran dan kehidupan yang unik ini.

Dalam mengukuhkan kedudukan tadbir- urus apatah lagi dengan pemerintahan sendiri, formulanya adalah tanggungjawab bersama daripada lensa 'perkongsian' dan 'kepunyaan' dalam lingkaran politik yang terasnya adalah etnik. Asas pemikiran kepimpinan adalah untuk 'mengurus hubungan antara etnik' sebagaimana yang terbukti dari formula 4+1 di bawah Kontrak Sosial.

Pemimpin mengetepikan beberapa kepentingan etnik masing-masing; semangat perkongsian hidup sebagai satu keluarga besar; toleransi, hormat-menghormati; saling faham memahami. Kepelbagaian memberi kekuatan.
Prinsip asas negara tidak boleh dikompromi dan generasi baru perlu sedar kepentingannya. Ini kerana tanggungjawab kewarganegaraan adalah tanggungjawab bersama sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan. Ia bukan Perlembagaan bukan orang Melayu dan ia juga bukan Perlembagaan untuk orang bukan Melayu;

Perlembagaan Malaysia adalah untuk keseluruhan warga Malaysia yang bertanggungjawab ke atas tanah airnya.
Sewaktu pembentukan Perlembagaan, kita berhadapan dengan desakan luaran terutama penjajah dan desakan dalaman dari orang Melayu dan bukan Melayu tetapi akhirnya sumbangan untuk ketika itu yang juga membawa kepada penubuhan Malaysia dan penentangan komunis adalah Perlembagaan.

Keunikan politik gabungan membolehkan lahirnya Perlembagaan. Tanpa Kontrak Sosial, tidak mungkin wujud Perlembagaan dan tanpa ada Perlembagaan, Malaysia tidak akan mengecapi 55 tahun merdeka tahun ini. Kontrak Sosial adalah gambaran hubungan etnik, kemerdekaan, Perlembagaan dan pemerintahan sendiri.

Kepelbagaian etnik harus dilihat memberikan kekuatan dan bukan sebagai liabiliti. Perlembagaan pernah diuji pasca-peristiwa 13 Mei 1969; diuji mengenai resolusi konflik termasuk dilema ke atas formula yang dipersetujui sebelumnya.

Cabaran besar adalah krisis identiti dan pembentukan negara bangsa akibat desakan dan bangkangan dan tentangan dari dalam dan luar. Ekspektasi menggunung tinggi dan pemimpin baru ketika itu yang mahu melanggar arus kerana kurang yakin dengan politik akomodasi; membawa kepada politik komunalisme yang ketara pada 1969.

Di manakah 'politik perkauman' dalam konteks persekitaran politik hari ini; apakah selepas Mac 2008, masing-masing yakin bahawa kita sudah bergerak melangkaui politik perkauman atau ia semakin menjadi tebal dalam kalangan segelintir warganya?

Dalam berhadapan dengan krisis pengisian ke atas negara bangsa, kepimpinan masih meletakkan kepercayaan ke atas 'mengurus hubungan etnik' bersaratkan kepada nilai 'perkongsian' walaupun boleh memilih untuk bersifat homogenus dari keutamaan kepada masyarakat yang heterogenus. Legitimasi ini lahir dari Perlembagaan sendiri dan bukan dokumen lain walaupun kita turut akan menghubungkaitkan dengan Rukunegara, Wawasan 2020 dan dasar kerajaan yang lain.

Partisipasi politik dan pendemokrasian juga menjejaki fasa baru dalam persekitaran yang kompleks. Budaya menyanggahi kepimpinan ketika itu wujud secara halus dan kritikal.

Dalam alam yang penuh emosi dan kemarahan, kerajaan membuktikan kewibawaan dalam mengurus demografi dan geografi negara ini untuk menunjukkan bahawa masing-masing perlu bertanggungjawab ke atas persekitaran yang mereka huni. Kaedah untuk berhadapan dengan isu sensitif terutama sebagaimana yang sudah dipersetujui di bawah Formula Kemerdekaan; memperluaskan konsensus politik dengan penjenamaan 'kerajaan perpaduan nasional' diperkenalkan.

Memahami Perlembagaan dan Kontrak Sosial akan menggambarkan kekuatan dirinya untuk menjadi warga Malaysia yang setia, bangga dan mahu bersama dalam pertahankan hubungan etnik dan hak sebagai warga.

Siapa Warganegara? Apa hak warganegara? Jika merasakan ada 'kebebasan'/hak hari ini, persoalan dari mana datangnya 'kebebasan'/hak ini mesti dijawab. Hak mempunyai beberapa elemen termasuk peri-pentingnya hak asasi; kepentingan nilai manusia; pentingnya akal; hak pemilikan dan kesejahteraan; nilai warisan keturunan dan sistem persanakan yang terurus dengan baik; dan hak jati diri manusiawi.

Jangan disalahkan Perlembagaan jika memilih untuk melihat ia hanya dari satu belah kacamata tanpa mahu melihat keseluruhannya. Perkara 3 (Agama bagi Persekutuan); Perkara 152 (Bahasa kebangsaan); Perkara 153 (Perezapan kuota mengenai perkhidmatan, permit dsb., untuk orang Melayu); Perkara 39 (Kuasa memerintah Persekutuan) dan Bahagian III (Kewarganegaraan) mesti diketahui secara menyeluruh dan bukan sekadar kiasan semata-mata.
Perlembagaan dan perpaduan juga bergantung kepada hubungan resiprokal penggubal, pelaksana dan kumpulan sasar jika mahu mantapkan kemuafakatan dalam kalangan ahli masyarakat.

Perkembangan kenegaraan telah menyebabkan ada yang terkehadapan dan ada masih terkebelakang. Namun, kepentingan 35 peratus di bawah garis kemiskinan perlu dijaga kebajikan akan tidak songsang dengan kehidupan berkualiti.

Indikator terbaik adalah tanggungjawab meringankan beban kelompok dari mana-mana etnik sekalipun dengan kemudahan asas dan keperluan seharian agar jiwa merdeka Malaysia tidak dicabut dari dirinya

Titik peluh mereka juga menyumbang kepada kemerdekaan dan pengisian ke atas kemerdekaan serta pembinaan Perlembagaan. Perlembagaan turut memelihara hak mereka sebagaimana hak warga lain kerana Perlembagaan Malaysia adalah untuk keseluruhan rakyat Malaysia tanpa wujud Perlembagaan yang berbeza mengikut latar belakang etnik dan kelas masyarakat.

Ketika menyingsing 2020, nilai 'kepunyaan' dan 'perkongsian' akan mampu melahirkan bangsa Malaysia dengan pendefinisiannya merujuk kepada seorang yang bangga menjadi warga Malaysia, fasih berbahasa Melayu dan menjunjung ketertinggian Perlembagaan sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad.

Tiada ulasan:

Pengikut