Ahad, 9 Oktober 2011

www.pemuda-enggang.org

www.pemuda-enggang.org


“DASAR TRANSFORMASI NASIONAL: BAJET MEMBELA RAKYAT, MENSEJAHTERA NEGARA”

Posted: 08 Oct 2011 07:47 PM PDT

Tuan Yang di-Pertua, Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang bertajuk "Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada Kumpulan Wang Disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2012 dan bagi memperuntukkan wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu" dibaca bagi kali kedua. MUQADDIMAH … Continue reading

Ringkasan Bajet 2012

Posted: 08 Oct 2011 07:36 PM PDT

Ringkasan Pembentangan Bajet 2012 Bajet 2012 Peruntukan pembangunan: Sektor ekonomi: RM29.8 Bilion, Sektor Sosial: 13.6 Bilion, Sektor Keselamatan: 4.4 Bilion, Pentadbiran Am 1.4 Bilion & Simpanan Luar Jangka: RM2 Bilion Meliberalisasikan 17 subsektor perkhidmatan Dana Mudahcara perkongsian awam-swasta (PPP) – … Continue reading

Tiada ulasan:

Pengikut