Selasa, 12 Oktober 2010

PEMUDA UMNO BAHAGIAN JASIN

PEMUDA UMNO BAHAGIAN JASIN


PEMILIHAN 2010.

Posted: 11 Oct 2010 07:06 PM PDT

Put your stuff here

SEGAR MINDA : RUKUN NEGARA

Posted: 11 Oct 2010 06:54 PM PDT

RUKUN NEGARA
LATAR BELAKANG Sebelum Rukun Negara diperkenalkan, telah berlaku rusuhan antara kaum pada 13 Mei 1969. Ketenteraman negara telah terjejas akibat kejadian itu. MAGERAN (Majlis Gerakan Negara) telah mengambil alih pentadbiran negara. MAGERAN telah menubuhkan Majlis Perundingan Negara (MPN) untuk membincangkan dan menilai isu perpaduan Negara. MPN telah memperkenalkan ideologi negara iaitu Rukun Negara.

MATLAMAT DAN PRINSIP RUKUN NEGARA.

i)Matlamat Rukun Negara - mengukuhkan perpaduan. memelihara corak hidup demokratik. mencipta sebuah masyarakat yang adil. menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai. membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi.

ii)Prinsip-prinsip Rukun Negara -

a)Kepercayaan kepada Tuhan - agama merupakan pegangan utama rakyat Malaysia. rakyat yang beragama mudah diurus. perlembagaan menetapkan Islam adalah agama rasmi tetapi agama lain bebas -diamalkan.

b)Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara - semua rakyat dituntut setia kepada raja dan negara. Yang di Pertuan Agong merupakan ketua negara dan Raja Melayu merupakan ketua negeri. Raja adalah simbol penyatuan rakyat dan pelindung hak istimewa peribumi. penderhakaan kepada raja juga bermaksud penderhakaan kepada negara.

c)Keluhuran Perlembagaan - perlembagaan merupakan undang-undang utama perlembagaan dianggap luhur, suci dan unggul rakyat dituntut supaya menerima, mematuhi, menyanjung dan mempertahankannya

d)Kedaulatan Undang-Undang - rakyat dituntut menghormati undang-undang dengan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang. rakyat akan hidup dalam keamanan apabila kedaulatan undang-undang terpelihara. rakyat bertanggungjawab memastikan undang-undang negara sentiasa didaulatkan dan tidak dicabar oleh mana-mana pihak.

e)Kesopanan Dan Kesusilaan - rakyat Malaysia dituntut bersopan dan bertatasusila. ia merupakan nilai-nilai murni yang melambangkan keperibadian seseorang individu. amalan ini akan menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni, penyayang dan saling menghormati.

SEJARAH UTUSAN MELAYU.....

Posted: 11 Oct 2010 06:23 PM PDT

Utusan tidak dilahirkan di atas dulang emas, Utusan dilahirkan dengan air mata

Pada awal tahun 1938 kira-kira 20 orang Melayu di Singapura, termasuklah Encik Yahya Abdul Rahman, Yunan bin Haji Daim, Osman Hassan, Embok Sooloh bin Haji Omar, Sudin Abdul Rahman, Abdullah Abdul Ghani dan saya sendiri telah bertemu di rumah Encik Daud bin Mohd. Shah di Siglap. Kami berbicara selama kira-kira 3 jam berhubung dengan soal hendak melancarkan sebuah suratkhabar Melayu.

Kebanyakan dari mereka yang hadir pada waktu itu menyangka bahawa dengan pengalaman saya selama tujuh tahun bekerja di dalam "Warta Malaya", tentulah saya sanggup menyusun dan menjalankan sebuah syarikat orang Melayu. Pada masa itu umur saya ialah 27 tahun dan saya rasa pada mulanya bahawa syarikat yang dicita-citakan itu harus tidak akan dapat hidup lama kerana terdahulu daripada itu telah berdiri beratus-ratus buah syarikat Melayu dan suratkhabar-suratkhabar serta majalah-majalah Melayu yang mati di dalam masa beberapa bulan sahaja lahirnya ke dunia.

Selain daripada itu saya tahu bahawa Warta Malaya Press Limited yang dipunyai oleh orang-orang Arab yang kaya dan keluarga Alsagoff akan berusaha seberapa daya upayanya pada menghancurkan sebuah suratkhabar lawannya. Juga saya tahu bahawa Encik Abdul Manan bin Mohd. Ali, waktu bersara daripada perkhidmatannya dengan kerajaan dalam tahun 1937 telah berkata bahawa orang-orang Melayu akan melancarkan sebuah suratkhabarnya sendiri. Kekurangan sokongan wang telah
menghalang rancangannya itu daripada dijalankan.

Saya meminta sahabat-sahabat saya itu supaya memberi saya tempoh dua hari bagi saya menjalankan beberapa penyiasatan. Saya tahu bahawa tentang soal wang tidaklah begitu sulit lagi. Hanya yang menjadi soal sekarang ialah mencari seorang pengarang, dan pengarang yang handal sekali pada masa itu ialah Tuan Haji Abdul Rahim Kajai yang bekerja di Warta Malaya.

Pagi-pagi esoknya saya berhubung dengan Kajai dan menceritakan padanya rancangan-rancangan kami lalu saya meminta dia bersatu dengan kami. Akhirnya dia bersetuju dan kami pun berjabat tangan.

Hari itu juga saya berjumpa dengan pengasas-pengasas yang lain dan memberitahu mereka bahawa saya telah sanggup menyusun syarikat itu. Janji Kajai pada saya telah menyebabkan saya mencapai keputusan tersebut. Sudah tentu tak siapa pun tahu akan perjanjian sulit kami itu sehingga beberapa waktu yang lama kemudian.

Sekalian pengasas-pengasas telah meletakkan serba sedikit wang masing-masing membawa jumlah $2,000. Syarikat pun didaftarkan dan memorandum serta syarat-syarat persekutuan pun dikeluarkan.

Memang membuat janji hendak membeli adalah perkara yang tidak sama dengan menunaikan janji itu. Kebanyakan dari mereka itu memberitahu isteri-isteri mereka sekiranya saya datang, tolonglah katakan yang mereka tidak ada di rumah.

Beberapa orang meminta saya datang sekali lagi dua bulan kemudian. Setengahnya memberi saya kopi secawan dan akan bersyarah selama dua jam kemudian pada akhirnya hanya membeli satu syer sahaja!

Haji Embok Sooloh dan Encik Daud kerana melihat saya di dalam keadaan susah sentiasa menggalakkan saya dengan kata-kata yang menggirangkan. Haji Embok Sooloh pada hari-hari Jumaat misalnya membawa saya ke Benut dan Pontian di mana sesudah sembahyang Jumaat saya akan memberi syarahan dan dapat juga menjual beberapa syer. Encik Daud telah pergi ke Kuala Lumpur tetapi hanya dapat menjual beberapa syer sahaja.

Dalam masa tiga bulan saya telah mengunjungi tidak kurang daripada tiga puluh dua kampung di Singapura dan bersyarah kepada lebih kurang lima ribu orang Melayu. Biasanya saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya yang baik seperti Encik Sudin yang sanggup pula meminjamkan motokarnya kepada saya hingga tengah-tengah malam. Demikian juga Encik Osman Hassan dan Yahya.

Walaupun kami berusaha demikian rupa dan walaupun boleh dikatakan empat ratus orang telah membeli syer, namun kami telah kekurangan kira-kira lapan ribu ringgit untuk memenuhi modal $12,500 yang dibayar dan kami hanya mempunyai masa selama tiga hari lagi itulah had waktu yang kami harus mendapat modal sekurang-kurangnya sebanyak tadi, kerana kalau tidak, pendaftaran kami akan dibatalkan oleh kerajaan.

Barangkali juga Encik Daud dan Embok Sooloh serta beberapa sahabat yang lain telah melihat air mata saya menitik bila saya menyatakan pada mereka bahawa sekiranya wang sebanyak $8,500 tidak didapati dalam masa tiga hari lagi, maka segala usaha kami akan menjadi hampa layang saja.

Kerana terharu barangkali oleh perasaan saya, maka Encik Daud dan Tuan Haji Embok Sooloh walaupun mereka kaya tidaklah mempunyai wang ditangan pada waktu itu - dengan segala susah payah mereka berdua telah berikhtiar dan esoknya mereka memberi saya $8,500 "Kerana kenangkan awak, Yusoff" kata mereka berdua.

Saya tidak kira ada orang yang lebih gembira daripada saya pada malam itu di seluruh Singapura.

Sementara itu orang-orang yang namanya tersebut di bawah ini telah dipilih menjadi pengarah bersekutu syarikat kami. Encik Daud bin Mohd. Shah, Haji Embok Sooloh bin Haji Omar, Haji Abdul Hamid bin Haji Mohamad (Palembang), Tengku Abdul Kadir bin Mohamad, Haji Ismail bin Haji Mohd. Taib, Embok Abdul Ghani bin Haji Omar, Abdul Jalil bin Haji Harun (Encik Endut) dan saya sendiri.

Tidak lama kemudian syarikat pun mengutus saya ke Hong Kong bagi membentuk huruf-huruf Melayu bagi suratkhabar kami.

Kembalinya saya ke Singapura dalam bulan Februari 1939 beberapa jentera cetak yang telah kami pesan daripada England telah sampai dan kami pun menyewa sebuah bangunan di Queen Street.

Barangkali itulah masanya saya bekerja kuat sekali di dalam seumur hidup saya. Menjual syer, menyusun belanja, mengadakan kakitangan bagi akhbar kami, mengatur pejabat, mendirikan jentera-jentera, melantik jabatan pengurus, mencari iklan dan sebagainya. Semuanya ini terpaksa dikerjakan selain daripada kerja saya yang biasa setiap hari mencari insurans polisi yang menjadi sara hidup saya dari semenjak saya meninggalkan Warta Malaya dalam tahun 1937.

Dengan bersulit-sulit Encik Ishak bin Haji Mohamad, Encik Zainal Abidin bin Haji Alias (ZABHA) dan Encik Mohamad bin Samawi telah membuat janji kepada saya bahawa mereka akan masuk Utusan Melayu. Selain daripada itu kira-kira dua puluh orang pengatur huruf dari Warta Malaya seperti Encik Arshod, Baharuddin dan Latif serta tukang lipat kertas seperti Encik Halil telah berjanji akan bekerja bersama-sama saya.

Encik Ishak dan ZABHA telah meninggalkan Warta Malaya boleh dikatakan serentak, sebulan sebelum Utusan Melayu dilancarkan.

Bagi kali yang pertama di dalam sejarah orang-orang Melayu sebuah suratkhabar harian Melayu, dipunyai oleh rakyat jelata Melayu dan dengan suatu azam yang kuat telah berjaya dilancarkan.

Encik Ahmad Semawi bersama-sama dua puluh pengatur huruf yang lain serta Halil bin Ghazali dari Warta Malaya telah masuk bekerja dengan kami seminggu sebelum dari yang berperistiwa itu.

Kebanyakan daripada mereka yang mula-mula sekali menganjurkan syarikat telah sampai siang-siang pada 29hb. Mei, 1939. Tuan Haji Abas bin Taha, Chief Kadi Singapura (kemudian menjadi Mufti Pahang) telah membaca doa selamat.

Dan naskhah Utusan Melayu yang pertama dicetak. Maka sekalian yang hadir di situ berseri-seri oleh senyum yang gembira. Hari yang berbahagia bagi orang-orang Melayu telah sampai.

Bagi kali yang pertama di dalam sejarah orang-orang Melayu, sebuah suratkhabar harian Melayu dan dengan satu azam yang kuat telah berjaya dilancarkan.

------------------------------
* Allahyarham Yusoff Ishak ialah Pengasas Utusan Melayu dan pernah menjadi Presiden Singapura dari 3 Disember 1959 hingga 23 November 1970. Artikel ini dipetik dari tulisan beliau bertajuk: "BAGAIMANA KITA BERMULA" dalam Utusan Melayu, 10 tahun selepas akhbar ini diterbitkan.

Sekilas Mengenai Galas...

Posted: 11 Oct 2010 06:13 PM PDT

Sekilas Mengenai Galas...

1986
N.39 Galas
Jumlah Pengundi 7039
Jumlah Keluar Mengundi 4926
1. Zakaria Hassan ( BN ) 3420
2. Ibrahim Abdullah ( PAS ) 1281
Majoriti 2139 – BN

1990
N.39 Galas
Jumlah Pengundi 8737
Jumlah Keluar Mengundi 6429
1. Hj Zakaria Hj Hassan ( BN ) 1760
2. Hj Omar Mohamed ( S46 ) 4465
Majoriti 2705 – S46

1995
N.43 Galas
Jumlah Pengundi 11,231
Jumlah Keluar Mengundi 7953
1. Omar Mohamed ( S46 ) 4056
2. Zakaria Hassan ( BN ) 3163
3. Nik Ismail Wan Idris ( AKIM ) 205
Majoriti 893 – S46

1999
N.43 Galas
Jumlah Pengundi 12,091
Jumlah Keluar Mengundi 8705
1. Zulkifli Mohamad ( PKR ) 3072
2. Mohamad Saufi Deraman ( BN ) 5336
Majoriti 2264 – BN

2004
N.45 Galas
Jumlah Pengundi 8972
Jumlah Keluar Mengundi 6805
1. Mohamad Saufi Deraman ( BN ) 4184
2. Che Hashi Sulaiman ( PAS ) 2455
Majoriti 1729 – BN

2008
N.45 Galas
Jumlah Pengundi 10,330
Pecahan Pengundi
Melayu 65.81%
Cina 22.03%
India 1.81%
Lain lain 10.32%
1. Mohamad Saufi Deraman ( BN ) 3753
2. Che Hashim Sulaiman ( PAS ) 4399
Majoriti 646 - PAS

Sementara 2 DUN lagi yang berada di dalam Parlimen Gua Musang ini mencatat keputusan pada PRU 12 yang lalu...

N.43 Nenggiri
1. Mat Yusoff Abdul Ghani ( BN ) 4543
2. Mohd Zuki Ibrahim ( PKR ) 2453
Majoriti 2090 – BN

N.44 Paloh
1. Datuk Nozula Mat Diah ( BN ) 5697
2. Rizal Abdul Rahim ( PKR ) 2864
Majoriti 2833 – BN

Parlimen
P.032 Gua Musang
1. Tengku Razaleigh Hamzah ( BN ) 14,063
2. Zulkefli Mohamed ( PAS ) 9669
Majoriti 4394 - BN

Sumber Putra Merdeka, ubahsuai oleh Mc sendiri.

The paradox of Sarawak politics

Posted: 11 Oct 2010 05:37 PM PDT

Tuesday October 5, 2010
The paradox of Sarawak politics
CERITALAH By KARIM RASLAN
newsdesk@thestar.com.my

While the urban electorate can turn their backs on the government of the day, rural Sarawakians are very dependent on developmental politics.

TRAVELLING through Sarawak has prompted me to think about the fundamental paradoxes that lie at the heart of governance in Malaysia.

While they're at their most pronounced in Sarawak, the themes and challenges are pretty much uniform wherever you go in the country.

As in the peninsula, the cities and towns of Sarawak have turned against Barisan Nasional.

At the same time, most rural areas remain solidly "blue".

It's a mirror image of what is happening across the South China Sea (with the notable exception of Kelantan).

So what's the contradiction?

Well, those who have benefited the most from Barisan's developmental politics — namely urban Malaysians of all races — have become the ruling coalition's toughest critics.

They're not thankful supplicants, kissing the hands of the local MP or state assemblyman.

Ordinary Malaysians want more, and they want it now.

In their eyes, legislators are just "public servants" whose emphasis should be on serving.

The critical factor is that urban Malaysians are no longer dependent on Barisan for basic amenities like water, housing or electricity.

Besides that, many now work in the private sector.

Their livelihoods are no longer solely dependent on political influence.

Because of this, they're able to turn their backs on the patronage and service "machine" that empowered them and, indeed, their parents' generation.

Educated and well-informed, they've started questioning the way Barisan has governed for decades.

They deplore controversial use of public funds.

They want greater openness and transparency.

Voters are smart.

They understand the connection between civil liberties and government services.

They know that a strong media will question and probe the deals that have driven up the cost of many public projects.

Still, tight media controls have not stopped the public from being highly critical of the leaders proffered by Barisan.

Surely there must be hundreds, if not thousands, of highly-educated Malay professionals to be recruited.

Why don't these men and women want to join Umno?

The failure to recruit the best human resource lies at the core of Umno's continuing failure to win back the urban Malay middle class.

It also reinforces my point as the products of the NEP turn their back on the original "agent" of change — namely Umno.

The same dilemma is slowly emerging in Sarawak.

Take Sibu, the business hub of the Rajang river basin, for example. The city is remarkably clean, organised, and safe.

Indeed, the covered market — surely one of the largest in the country — is an impressive sight.

As we all know, the city's voters rejected Barisan in spectacular fashion in a by-election only months ago.

This was a calculated, considered move by Sibu's predominantly Foochow Chinese community, who knew they could manage without government assistance.

However, the same is not true of the small long-house communities beyond the city limits.

The disparities between these areas and the urban centres are stark.

Roads shrink and eventually disappear in rural Sarawak.

Running water is also a major problem, especially during the dry season.

Many of the longhouses must rely on large water tanks and elaborate rain-water traps to survive.

In certain cases, the local rivers have also been polluted by the use of industrial-scale fertilisers in nearby plantations or pig farming.

Difficulties in enforcing Native Customary Rights over the land also often result in the dislocation of these communities.

The haphazard access to public utilities and property rights have made rural Sarawakians very dependent on developmental politics.

Sarawak's rural poor realise that only the state government of the day can help them.

They therefore keep voting for Barisan representatives in the hope that their needs will eventually be met.

Therein lays the contradiction for Barisan: providing these services would mean an inevitable loss of rural support.

As a consequence, Sarawak's piece-meal development of the interior reinforces Barisan control.

Indeed, it makes communities more wary of challenging authority.

Needless to say, this is no way to achieve ETP, NEM, 1Malaysia or any of the ambitious goals we have set ourselves as a nation.

Development is not a reward, it is a right.

Solving the paradox, however, comes at an exceedingly high political cost.

But then again, Barisan has no choice: we simply cannot go on like this.

ALFATIHAH DAN TAKZIAH.

Posted: 11 Oct 2010 05:32 PM PDT

Put your stuff here

PRK GALAS : PERTANDINGAN 3 PENJURU ?

Posted: 11 Oct 2010 05:22 PM PDT

PRK Galas akan menyaksikan pertandingan 3 penjuru. Selain UMNO dan PAS yang dijangka akan mengemukakan calon, parti AKIM juga tidak mahu ketinggalan meyertai PRK kali ini. Bagaimana pula calon bebas ? Apa pun sama-sama kita nantikan pengumuman calon pada 24 Oktober ini...

EKSEKUTIF VS LEGISLATIF.

Posted: 11 Oct 2010 04:52 PM PDT

Pilihlah ketua jabatan kerajaan berintegriti tinggi

Pada penghujung tahun ini, dijangkakan banyak berlaku peralihan kuasa baik di peringkat kementerian mahupun di jabatan kerajaan. Ada beberapa pegawai tertinggi kanan kerajaan, ketua pegawai eksekutif syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan ketua-ketua jabatan yang baru akan dilantik bagi menggantikan pegawai yang telah bersara.

Maka berpeluanglah bagi pegawai-pegawai kanan yang masih dalam perkhidmatan dan yang menunggu kenaikan pangkat untuk dilantik mengisi kekosongan.

Setiap ketua pengarah walau di mana jua diletakkan dan diamanahkan oleh kerajaan, mereka harus mempunyai integriti yang paling tinggi dan beramanah, agar pegawai-pegawai bawahan akan lebih 'menghormati ketuanya'.

Sikap taat setia dan tidak memburuk-burukkan Kerajaan Pusat serta menghormati kepimpinan tertinggi negara amat dititikberatkan dan haruslah menjadi amalan setiap ketua-ketua pengarah atau ketua jabatan dan juga semua pegawai kerajaan. Surat akur janji yang telah ditanda tangani diawal perkhidmatan juga harus dipatuhi isi kandungannya.

Oleh yang sedemikian, Perdana Menteri atau Menteri yang memimpin sesebuah kementerian yang diamanahkan untuk mencadangkan nama-nama bagi jawatan ketua pengarah yang baru haruslah meneliti dengan baik agar tidak tersalah pilih calon. Rakyat amat bimbang jika ketua pengarah atau ketua jabatan yang baru itu mungkin akan merosakkan nama baik kerajaan. Pilihlah yang benar-benar layak di antara yang paling layak.

MASA DEPAN NEGARA DI TANGAN GENERASI MUDA

Posted: 11 Oct 2010 04:48 PM PDT

Pentingnya orang muda kenali sejarah

Oleh Tengku Arief

Dengan angka yang meningkat kepada lebih kurang 7 juta golongan muda yang akan mengundi dalam Pilihan Raya Umum (PRU) ke-13 kelak maka sudah tentu faktor kemenangan parti-parti yang bertanding sangat bergantung kepada golongan ini.

Pandangan Penulis : Benar, tetapi kesedaran mendaftar sebagai pemilih masih rendah.

Tetapi sesetengah golongan ini sehingga kini masih tidak mengerti atau memahami tentang betapa pentingnya kuasa politik dalam kehidupan mereka. Ini kerana golongan ini mempunyai pandangan yang tersendiri berhubung dengan erti politik.

Penulis : Persepsi orang muda mengenai politik berbeza-beza.Tidak dinafikan ada yang sedar tetapi ramai yang belum memahami sepenuhnya. Persoalan adakah ianya berpunca dari ahli politik sendiri atau kurang pendedahan atau memang tak mahu ambil tahu?

Bagi mereka umumnya, politik itu sesuatu yang busuk dan tidak harus bagi golongan seperti mereka terlibat sama kerana sudah merasa selesa dengan keadaan semasa hinggakan mereka lupa untuk menoleh ke belakang tentang asas-asas yang telah membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu hingga ke hari ini.

Penulis : Bagage sejarah tidak menyeluruh.

Golongan ini terlalu dimomokkan dengan cerita-cerita yang tidak pernah membawa pengertian yang mendalam kepada mereka kerana kegagalan mereka untuk mengenali sejarah yang begitu penting dalam asas sesebuah negara.

Apa lagi dengan teknologi canggih yang ada dari semasa ke semasa telah merubah persepsi golongan ini terhadap perjuangan pejuang-pejuang kebangsaan dan menganggap seolah-olah para pejuang ini tidak pernah wujud serta penting dalam kehidupan hari kini, sedangkan hakikatnya terlalu penting pada mereka demi untuk kebaikan mereka pada masa hadapan.

Kejahilan golongan ini terhadap memahami sejarah telah membawa mereka kepada hidup tanpa asas sempadan yang mengakibatkan kekeliruan yang amat besar. Apatah lagi kepada generasi yang dulunya daripada bangsa yang datang untuk mencari ekonomi di negara ini.

Hasilnya kita dapati generasi muda ini tidak lagi menghormati prinsip kerukunan dan Perlembagaan yang telah diguna pakai semenjak penubuhan sebuah negara yang merdeka.

Bahkan mereka melaung-laungkan api kebencian kepada bangsa tuan tanah ini yang cuba mempertahankan hak-hak mereka agar tidak terlepas pandang mahupun tertanam sebegitu sahaja setelah pengorbanan yang memeritkan dilalui oleh tuan tanah ini demi mendapatkan sebuah negara yang merdeka.

Generasi Melayu juga banyak yang tidak memahami sejarah apatah lagi untuk mengenali para pejuang bangsa kerana kealpaan mereka untuk mengejar kehidupan yang semakin hari semakin pantas hasil daripada pertumbuhan ekonomi sejagat yang tidak lagi mementingkan sebuah kehidupan yang berlandaskan kepada faktor-faktor terhormat.

Generasi ini dengan begitu mudah melupakan asal usul dan sebahagian mereka sanggup untuk bersekongkol bersama-sama dengan mereka yang boleh dianggap sebagai pengkhianat negara. Mereka 'termakan' segala janji palsu yang sehingga kini masih lagi gagal dikotakan bahkan semakin buruk terjadi apabila perjuangan mereka yang boleh dianggap pengkhianat ini terbantut di tengah-tengah jalan sehinggakan menghadirkan kekacauan dalam negara.

Sesuatu yang pantas perlu dilakukan oleh pihak kerajaan khususnya daripada pihak yang berwajib untuk menjadikan generasi muda agar lebih memahami betapa pentingnya mengenali sejarah tanah air. Ini kerana mereka yang akan mewariskan sejarah ini kepada generasi baru tanpa ada sedikit pun kehilangan dari segi fakta dan peristiwa.

Hakikat pahit kadang kala harus dirungkaikan agar lipatan sejarah ini akan terus kekal dan dihayati oleh generasi muda agar mereka tidak hanyut dan lupa tentang sejarah.

JALAN PENYELESAIAN

Apakah tindakan kita untuk mengatasi isu ini...Peranan Pemuda dalam mendekati golongan ini masih minima, sesuatu harus dilakukan...Tempoh kemerdekaan lebih setengah abad hanya suatu kenangan sahaja....

Tiada ulasan:

Pengikut